Ekstrakurikuler Rohis

Blog Single

Ekstrakurikuler Rohis

Ekstrakurikuler ROHIS adalah kependekan dari Rohani Islam yang berbentuk organisasi yang terdapat dalam sekolah dimana muatannya tentang agama merupakan pelajaran tambahan untuk menambah pengetahuan agama Islam di luar jam pelajaran

Jadi ekstrakurikuler ROHIS adalah suatu aktivitas yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah dalam bidang rohani Islam untuk meningkatkan keyakinan, keimanan, penghayatan dan pengamalan siswa tentang pengetahuan agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT

Foto

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1